Schooltoelagen en kinderbijslag

De kinderbijslag heet nu “het groeipakket” en bevat enkele nieuwe principes. Ouders moeten geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen.