Voor- en naschoolse opvang

In Mozaïek Astene wordt de opvang verzorgd door de begeleid(st)ers van de binnenschoolse opvang “De Duizendpoot” van Stad Deinze.