Leerlingenraad

Via de leerlingenraad krijgen de leerlingen inspraak in het onderwijsgebeuren van de school.